Wat zijn triggerpoints? 2048 1010 Vitaz-Fit

Myofasciale triggerpoints komen veel voor en worden net zo vaak over het hoofd gezien

U ervaart een triggerpoint als een zeer gevoelig “knoopje” in de spier.

Een triggerpoint is een lokale contractuur in de spier, waarbij de vezels van de spier worden verkort en verdikt. De verkorting levert elders in de vezels een verlenging op, die voelbaar is als een streng, de “taut band”. De verdikking zorgt ervoor dat omliggend weefsel wordt gecomprimeerd.

Myofasciaal is een samenstelling van het latijnse woord myo-, wat spier betekent en –fasciaal, waarmee het menselijke bindweefsel wordt bedoeld. Een myofasciaal triggerpoint (MTrP) wordt gevormd door de myofibrillen die worden omgeven door de fascie.

De combinatie van een contractuur en een compressie levert een lokale energiecrisis op, waardoor pijnprovocerende stofjes (o.a. Substance P, Norepiferine en Bradykinine) vrij komen. Deze stofjes houden het triggerpoint in stand, doordat ze invloed hebben op de zenuwinput (Acethylcholine). Deze vicieuze cirkel zorgt ervoor dat myofasciale triggerpoints spontaan moeilijk zullen verdwijnen.

 

Hoe ontstaat een Triggerpoint?

Triggerpoints ontstaan door situaties, waarbij de belasting de belastbaarheid kortdurend, herhaaldelijk of langdurig overschrijdt. Hierbij kan gedacht worden aan een trauma, tekort aan vitamines, ongezonde eetgewoonten, slaapstoornis, degeneratie van gewrichten, compressie van de zenuwwortel en psychologische stressoren. De meeste voorkomende leeftijd waarin myofasciale pijn zich openbaart is tussen 27 en 50 jaar.

Veel Nederlanders hebben een gebrek aan beweging en zitten vaak langdurig in een ‘slechte houding’. Zitverslaving en inactiviteit, zoals bij het zitten achter de PC, TV, of Ipad is niet bevorderlijk voor de gezondheid van spieren.

Overtraining of overbelasting kan ook een oorzaak zijn van het ontstaan van myofasciale triggerpoints in de spier. Dr. Travell gaat ervan uit dat er in “gezonde spieren” geen triggerpoints zitten. Toch kunnen we stellen dat elke Nederlander een aantal triggerpoints in zijn lijf heeft. Dat Triggerpoints bestaan, en dat ze invloed hebben op het functioneren van de spier en daardoor op het functioneren van het bewegingsapparaat, daar zijn de meesten het wel over eens.

 

Van een Latent naar een Actief triggerpoint

Triggerpoints ontwikkelen zich meestal in fasen. Een triggerpoint begint over het algemeen erg onschuldig en geeft aanvankelijk geen pijn maar stijfheid. De stijfheid concentreert zich vooral rond de spier zelf. Blijft het triggerpoint langer bestaan, dan zal hij een meer algemene stijfheid gaan veroorzaken.  In deze fase noemen we triggerpoints latent en ligt het gevaar op de loer dat hij actief kan worden. Mensen beschrijven een latent triggerpoint meestal als volgt: “dat is nu eenmaal mijn zwakke punt“. Met latente triggerpoints in uw lijf kunt u 100 jaar worden zonder dat het tot een pijnprobleem hoeft te leiden.

Door bovenstaande oorzaken kan een latent triggerpoint echter actief worden. Dat zal niet onopgemerkt blijven want actieve triggerpoints kunnen een acute en heftige pijn veroorzaken. Dr. Janet Travell ontdekte dat myofasciale triggerpoints een belangrijke rol spelen bij zowel acute als chronische pijn.

 

Kan mijn huisarts een triggerpoint diagnostiseren?

Huisartsen zijn niet altijd bekend met myofasciale triggerpoints. Wel zal een huisarts kunnen constateren dat het “een spierkwestie” is. De rol van spieren lijkt over het algemeen wel te worden onderschat. Spieren spelen een veel grotere rol dan tot nu toe wordt aangenomen. In de medische wereld wordt veel waarde gehecht aan beeldvormende technieken. Met de reguliere diagnostische middelen als X-ray, echo, MRI en CT-scans worden MTrPs niet of nauwelijks aangetoond.

Dr Shah maakte in 2010 wel een opname met speciale echo apparatuur:

triggerpoint-in-echo-beeld

Ondanks dit beeld blijft het lichamelijke onderzoek de (enige) manier om MTrPs in het lichaam te ontdekken.

Vooral pijnspecialisten blijken steeds vaker de diagnose Myofasciaal Pijn Syndroom te stellen. Vroege diagnose en behandeling kan zorgen voor het terugdringen van psychosociale complicaties en de financiële last van dit chronische pijnsyndroom. Wanneer het pijnpatroon namelijk niet herkend en gediagnosticeerd wordt en onbehandeld blijft kan dit zich ontwikkelen tot chronische pijn met psychosociale en functionele problemen.

Kunnen Triggerpoints worden behandeld?

Myofasciale pijn is een veel voorkomende en behandelbare klacht. Triggerpoints zijn relatief makkelijk op te sporen en reageren over het algemeen snel op behandeling. Het inactiveren van Triggerpoints, bijvoorbeeld met Dry Needling is een specialisatie. Een effectieve behandeling van de MTrPs in het dwarsgestreepte spierweefsel is afhankelijk van een accurate identificatie van de bron van de pijn.

 

Bron: www.spierinzicht.nl

Owner: Bonne Eigenhuis