Relatie tussen massage en lage rugpijn 696 381 Vitaz-Fit

We kennen allemaal wel iemand met lage rugpijn, of u heeft ze zelf. Misschien vraagt u zich af of massage u zou kunnen helpen.
The Cochrane Collaboration is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die over alle medische onderwerpen het beschikbare wetenschappelijke bewijs kritisch bekijkt en daar samenvattingen van schrijft. Onderstaand stuk is de in het Nederlands vertaalde samenvatting van het verzamelde bewijs over massage bij lage rugklachten.

Lage rugpijn is een van de meest voorkomende en meest kostbare aandoeningen van het bewegingsapparaat in deze moderne tijd. Zeventig tot vijfentachtig procent van de bevolking heeft ooit in het leven last van lage rugpijn. Voorstanders van massage zeggen dat massage pijn en beperkingen vermindert, en dat het herstel van functie bevordert.

In deze review wordt massage gedefinieerd als manipulatie van weke delen met handen of een mechanisch apparaat. Met lage rugpijn wordt hier bedoeld: lage rugpijn waar geen specifieke oorzaak voor aanwijsbaar is, zoals infectie, kanker, uitzaaiingen, osteoporose, reuma, fracturen, ontstekingen of hernia’s.

Dertien gerandomiseerde onderzoeken (1596 deelnemers) die verschillende typen van massage bekeken, werden opgenomen in het onderzoek.
Massage had meer kans op effect als het werd gecombineerd met oefeningen en voorlichting. Massage was effectiever dan gewrichtsmobilisatie, ontspanningstechnieken,
fysiotherapie, acupunctuur en zelfeducatie. Het leek alsof acupressuur of drukpuntmassage betere resultaten leveren dan klassieke Zweedse massage, maar er is meer onderzoek nodig om dit definitief te bevestigen. In geen van de studies werden ernstige bijwerkingen gemeld. Sommige patiënten hadden wel last van enige pijn tijdens of kort na de behandeling.

Samenvattend kan massage heilzaam zijn voor patiënten met subacute (tussen 4 – 12 weken bestaand) en chronische (langer dan 12 weken bestaand) lage rugpijn, vooral als het gecombineerd wordt met oefeningen en voorlichting.


Bron
Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E. Massage for low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD001929. DOI: 10.1002/14651858.CD001929.pub2.