Tarieven en vergoedingen

Per 1 januari 2019 worden in de praktijk de volgende tarieven aan u doorberekend.

separate intake

€ 15,-

consult (sport)massage 30 min.

€ 35,-  (elke 15 min. daarna € 15,-)

consult neuromusculaire therapie

€ 65,- (1 uur)

tape (materiaalkosten)

€ 5,-

tapen zelf kopen:

€ 12,- per rol

handtherapie 1 uur
 € 65,-

U kunt alleen pinnen bij Vitaz-fit.

Vergoedingen

Voor de behandelingen met neuromusculaire therapie is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit valt onder de alternatieve (of complementaire) zorg. Mijn beroepsvereniging, het NVST, heeft contracten afgesloten met diverse verzekeraars.

Uiteraard is vergoeding en de hoogte daarvan geheel afhankelijk van uw verzekeraar en uw aanvullende dekking. U kunt aan het overzicht (via de link) dan ook geen rechten ontlenen. Controleer uw polis om zeker te zijn van vergoeding. Mocht u twijfelen, dan kunt u uw verzekeraar bellen en informeren naar de vergoeding van neuromusculaire behandelingen, uitgevoerd door een NVST geregistreerde therapeut. Mijn AGB code is: 90100417. De prestatiecode is 24010.

U ontvangt van mij via e-mail een factuur die voldoet aan de vereisten die zorgverzekeraars daaraan stellen. Deze factuur dient u zelf in te dienen; ik kan niet rechtstreeks voor u declareren.

Let op: (sport)massage valt onder preventieve zorg en wordt slechts heel beperkt vergoed. Ik ben hiervoor wel aangesloten bij het SCAS.

Behandeling op locatie

Een behandeling op een door u gewenste locatie is in bepaalde gevallen mogelijk. Hiervoor geldt een separaat tarief, afhankelijk van de omstandigheden. Neem hiervoor contact op.

Werkplekmassage

Voor werkplekmassage of stoelmassage kunnen projectgebonden afspraken gemaakt worden. Dit is afhankelijk van de afstand en het aantal massages. Neem hiervoor contact op.

Klachtenbehandeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Vitaz – fit is via de overkoepelende organisatie RBCZ sinds 1-1-2017 aangesloten bij een  geschillencommissie. Mocht u als cliënt een klacht hebben dan verzoeken ik u, voor een oplossing in deze, zich ten eerste te richten tot Vitaz – fit zelf. Als dit niet leidt tot een voldoende oplossing dan kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van het RBCZ. Vitaz – fit zal u hierbij verder helpen. Zie hier voor meer informatie.

Wilt u uw afspraak verplaatsen of annuleren?

Dat kan kosteloos tot 24 uur of 1 werkdag van te voren. U kunt dit zelf online doen.  Indien u binnen 24 uur of 1 werkdag annuleert, worden de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht.

Als je vragen hebt of direct een afspraak wilt maken, neem dan contact op via het formulier

Over Vitaz

Inge Schouwenaars is oprichter van Vitaz – fit. Lees hier meer over Inge’s visie en achtergrond en check LinkedinTwitter en Facebook