Nieuws!!! Behandelingen bij Vitaz voor vergoeding in aanmerking!!

Nieuws!!! Behandelingen bij Vitaz voor vergoeding in aanmerking!! 369 137 Vitaz-Fit

Door het verloop van mijn opleiding en mijn aansluiting bij de beroepsvereniging NMTN, zijn mijn behandelingen als neuromusculaire therapeut, maar ook als masseur declarabel bij een groot aantal zorgverzekeraars. De mate van vergoeding wisselt per verzekeraar en neuromusculaire therapie valt onder de alternatieve geneeswijzen.

Neuro Musculaire Therapie is een verzamelnaam voor een aantal therapievormen die tot doel hebben de functie van en de samenwerking tussen zenuwen en spieren te verbeteren. Enkele van deze therapievormen zijn:

– triggerpoint therapie (triggerpointmassage al dan niet uitgebreid met dry-needling

– segmentale therapie (al dan niet gecombineerd met bindweefselmassage)

– behandelvormen als myofaciale release, litteken release en massage

De relatief nieuwe studie richt zich met name op pijn en of stijfheidsklachten aan het houding- en bewegingsapparaat, verklaard door een disbalans tussen belasting en belastbaarheid. Bijvoorbeeld door hoge werkdruk, stress door alle mogelijke redenen, sport etc. Verkrampingen in spieren zijn het gevolg hiervan. We noemen ze triggerpoints.

Een triggerpoint wordt officieel gedefinieerd als een ‘hyperprikkelbare plaats gelegen in een strakke band van dwarsgestreepte spiervezels’ en staan in de volksmond ook wel bekend als spierknopen. Een van de belangrijkste uitingen van triggerpoints, is dat ze pijn (kunnen) geven op andere plaatsen dan waar het triggerpoint zich bevindt. (referred pain)

Triggerpoints zijn lokale verkrampingen in spieren waar als gevolg van een gebrek aan doorbloeding en zuurstof een overgevoelige en pijnlijke plek ontstaat. Triggerpoints kunnen in alle spieren in het lichaam ontstaan, en dan altijd op vaste plaatsen, namelijk daar waar het zenuwstelsel informatie op de spier overbrengt. Op mijn site is hiervan een animatie te vinden, die bovenstaande een beetje leuk visualiseerd.

Voor de wetenschappelijke lezers onder ons is deze link interessant, een literatuurstudie uit 2011, met een 10-tal verwijzingen naar de originele artikelen.

Een goede vraag is natuurlijk welke cliënten baat hebben bij een behandeling vanuit de neuromusculair therapeut.

In het algemeen kan worden gezegd dat een langdurig letsel, dan wel chronische klacht of een afwijkend herstel, goede kandidaten zijn om vanuit een neuromusculair oogpunt te bekijken. Daarnaast hebben mensen met stress veel baat bij een behandeling.

Uiteraard behandel ik ook nog steeds graag cliënten die komen voor een ontspanningsmassage of voor het losmaken van de spieren sporters of hardwerkende medemens.

Mijn vak kent veel mogelijkheden tot samenwerking. Door de holistische visie  van de NMT vind ik de samenwerking met psycholoog, diëtist, fysio en bewegen eerder een noodzaak dan een mogelijkheid. Ik werk daarom nog aan het juiste network.